Agenda

Download als een iCal bestand
Christmas Event
Vrijdag, 15 December 2017, 19:30
Hits : 322
Contact de evangelisatiecommissie

Uniek interkerkelijk project in Ridderkerk, Christmas Event, 15 december 2017

Het is voorlopig nog geen Kerst. Toch is het goed om vast te melden dat we als gezamenlijke kerken een Christmas Event voorbereiden. Dit vindt plaats op vrijdag 15 december in de Fakkel.

In 2016 ontstond bij de Evangelisatiecommissie van de Prot. Gem. de Levensbron het idee om een interkerkelijke kerstzangavond te organiseren. Als datum voor deze avond werd gekozen: 15 december 2017 met als locatie sportzaal de Fakkel.

Het Sinterklaasfeest is dan net achter de rug en de kerstdagen komen eraan. Daarbij wilden we de traditionele kerstvieringen niet in de wielen rijden.

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 75% van de mensen niet goed weet wat het kerstfeest inhoudt en wat er precies wordt gevierd. Ook zijn er veel mensen die de kerk lang geleden hebben verlaten maar het geloof nog niet helemaal vaarwel hebben gezegd.

De hele Ridderkerkse gemeenschap willen we gaan bereiken met het blijde nieuws over de geboorte van Jezus Christus.

Om te beginnen zijn eerst alle kerken in Ridderkerk aangeschreven met de vraag of zij dit initiatief willen en kunnen ondersteunen.

Gaandeweg het jaar kwamen de eerste positieve reacties en werd er een eerste vergadering gehouden waarin het idee verder wordt uitgelegd.

Het idee vond steeds meer ingang bij de verschillende kerken en er was een voorzichtig begin van organiseren. Er werd al snel een kern-werkgroep gevormd die allerlei ideeën ging uitwerken.

Gaandeweg sloten zich steeds meer kerken aan bij dit project en we mogen nu wel zeggen dat de meeste kerken in Ridderkerk aan dit project mee willen werken of een bijdrage willen leveren.

Welke kerken doen mee: Prot. Gem te Bolnes, Geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk), Chr. Geref. Kerk (Elimkerk), Prot. Gem. de Levensbron, Herv. Gem. Goede Herderkerk, Herv. Wijkgem. Drievliet/Oostendam(Ichthuskerk), R.K. St. Jorisparochie, Herv. Singelkerk, Geref. Kerk te Rijsoord, Herv. Gem. te Rijsoord en het Leger des Heils.

Voor zover ons bekend is het nooit eerder gebeurd dat zoveel kerken binnen Ridderkerk hun schouders onder een gezamenlijk project hebben gezet.

Vanaf het begin hebben de initiatiefnemers er vertrouwen in gehad dat het zou gaan lukken om al deze verschillende kerken samen te brengen. Geen vertrouwen in onszelf maar vertrouwen dat onze God dit plan zou zegenen.

Hoe gaat de avond eruitzien, wat gaat er gebeuren?
Het is nog een voorlopig plan maar dat krijgt wel steeds meer vorm.

Ontvangst bij de sporthal met muziek, vuurkorven en warme chocolademelk.

Daarna is er in de zaal, na de opening, samenzang met een aantal bekende kerstliederen.

Een kerstmusical wordt opgevoerd. Hierna opnieuw samenzang waarna sluiting van de avond. Na afloop is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en enkele stands met allerlei informatie te bezoeken.

Zoals één van de werkgroepleden opmerkte: “Het wordt geen avond met alle toeters en bellen die je maar kunt verzinnen. Wanneer je dat doet heb je een eventuele volgende keer niets nieuws meer te brengen. Het is tenslotte de eerste keer dat dit op deze wijze wordt georganiseerd.”

Er kunnen maximaal 1150 mensen in de zaal; Noteer deze vast in uw agenda, want het kan wel eens erg druk worden. We hopen dat de zaal te klein zal zijn!

Namens de evangelisatiecommissie

Locatie sportzaal de Fakkel, Ridderkerk