Agenda

Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Search
Zoeken

Maandelijkse weergave

20 Juli 2018
     20 Juli 2018
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
27
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
28
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
29
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
30
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
31
  29
  30
  31
1 2 3 4

ROOSTER HUISKAMERGROEP WIJK 4&5  2014/15

Versie 26-6-2014                                                      (Aanvang 20.30 uur)

In het komende seizoen hopen we 2 boeken te gebruiken: “Handelingen - I, werkboek bij Handelingen 1-12” (afgekort Hand.) door Ds. M. v. Veelen, en “Overstag” door ds. Tim Vreugdenhil, over het leven van Petrus.

Je kunt de boeken kopen bij De Kandelaar en bij van Rietschoten. (resp. € 11,90 en € 14,95). Als de kosten een bezwaar zijn, kun je misschien samen met iemand één boek gebruiken.

Degene bij wie de huiskamergroep thuis is, heeft ook de leiding over de avond. Als je dat lastig vindt, overleg dan even met Simone of Joop.

We hebben vanaf maart nog geen namen in de laatste kolom ingevuld, omdat we er leden bij hopen te krijgen.

Als bekend is, wanneer er opnieuw een gemeenteproject wordt georganiseerd, wordt het rooster aangepast.

We hopen in februari een volledig ingevuld rooster toe te sturen.

Mannenvereniging Onderzoek de Schriften

2014-2 We gebruiken de schets Kolossenzen van ds. A. Driest

Rooster Ante Meridium 2014-2015

Wij beginnen de vergaderingen om 9.45 uur in het kerkgebouw (vanaf 9.30u is er koffie)

Dit seizoen behandelen we :

Het Onze Vader(H. J. Boiten)

Vrede door vrijspraak, de brief a.d.Romeinen(Ds. G. Gunnink)

Vrije onderwerpen n.a.l. van het boekje Kroongetuigen van het evangelie (J. van Brugge)

Zie je het niet zitten om een inleiding te maken? E. e. a. voorlezen uit de schets of een ander boek is ook prima. Wie aan de beurt is voor lezen of inleiding zorgt ook voor een koekje bij de koffie. Contributie: wanneer de bodem van de kas in zicht is wordt van elk lid 5 euro gevraagd. Dit seizoen is het onze beurt om een afsluiting te bedenken, en volgend seizoen de openingsavond.

ledenlijst

Joke van der Graaf-v.d.B.        tel. 410655

Bep van der Graaf                   tel. 411742  e-mail bepvandergraaf@telfort.nl

Joke de Jong-B.                      tel. 427698  e-mail jokedejong5@gmail.com (coördinator)

Adri Kampman                        tel.428594   e-mail adri@kampman.com  (coördinator)

Marjan van Kuijvenhoven         tel. 701189  e-mail peter-marjan@solcon.nl

Hella Nelemans                       tel. 413032  e-mail hella.dries@gmail.com

Mw.Sikkes                              tel. 413816   

Ina Veltman-S.                       tel. 420126  e-mail jeniveltman@hetnet.nl  

Marja Keikes                           tel  462309 e-mail marjakeikes@hotmail.com

Mentoraat

Rooster voor het tellen van de collecte-gelden bijeengebracht in de Gereformeerde Kerk te Ridderkerk.

Op dit rooster staan alleen de kerkdiensten op de zondag vermeld. De collecte-gelden van de kerkdiensten in de week worden geteld door de tellers van de voorafgaande òf de volgende zondag, dit in onderling overleg.

Gemeenteleden, zusters en broeders, jong en oud,

in deze en de komende maanden hoop ik een serie preken over de profeet Jeremia te houden.

Het lijkt me mooi en zinvol om een aantal van de preken met een groepje gemeenteleden voor te bereiden. Dit wil ik per wijk doen.

Als je meedoet lees dan het gedeelte uit Jeremia van te voren en vraag je af:

-        welke vragen roept dit gedeelte bij mij op en wat spreekt mij aan?

-        wat roept het gedeelte bij mij op aan blijdschap, verzet, bemoediging, troost, of nog iets anders?

-        wat zou er in de dienst in ieder geval naar voren gebracht moeten worden?

Ik noteer deze dingen graag om te overwegen en mee te nemen in de voorbereiding van de preek.

Heb je interesse, laat het dan a.u.b. even per mail aan mij weten (a.s.devries@hetnet.nl). Ook al is het pas in december, inschrijven kan vanaf nu.

De bespreking duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de kerk of pastorie. Tijd: 20.00 uur.

Hieronder de indeling, waarbij alleen de tekst van de preek vermeld staat.

Het is de bedoeling om bij je voorbereiding minimaal het hele hoofdstuk te lezen en biddend te overwegen.

wijk        datum bijeenkomst                        bijbelgedeelte                                                               datum preek

1             maandag 22 september                Jeremia 9: 22-23 (waar ben je trots op?)                28 september

2             woendag 8 oktober                       Jeremia 12 + 20 (i.c.m. catechismus zondag 10)   12 oktober

3             donderdag 16 oktober                  Jeremia 31 (een nieuw verbond)                             19 oktober

4             donderdag 20 oktober                  Jeremia 29: 7 (bidden voor je stad)                          9 november

5             donderdag 18 december               Jeremia 32 (leven en werken in hoop)                     31 december

6             maandag  29 december                Jeremia 35 (Rechabieten als voorbeeld)                 4 januari

Ik hoop op jullie medewerking en Gods zegen hierover,

ds. Afinus de Vries

Samen Eén

10:00 uur is het kerkgebouw open voor koffie en ontmoeting

10:30 uur kerkdienst

11:30 uur koffie en lunch met bijbelstudie of praise-moment

Toon evenementen van alle categorieën