Huisbezoekthema 2012-2013

  Sta vast in deze wereld met Christus in je hart

 

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde (Efeziers 3: 14-17).

 

Deze woorden vormen de basis voor de doelstelling van ons jongerenwerk: ‘het hart van iedere jongere zal een woonplaats van Christus zijn om zo te leven tot eer van Hem en met oog voor de ander’ (handboek CMC).

 

Dit geldt uiteraard niet alleen voor jongeren, maar voor ons allemaal. Woont Christus in je hart? Ben je bereid Hem te volgen op de smalle weg. Oftewel: ben je bekeerd?

 

Aansluitend bij het Houvastthema van dit seizoen staan we allen voor de vraag: Hoe wordt in mijn dagelijks leven zichtbaar dat Christus in mijn hart woont?

 

 • Keuze. De eerste vraag is: is je hart een woonplaats van Christus? Wonen is iets anders dan zo nu en dan te gast zijn. Wil je de Heer in je hart laten wonen, zodat Hij centraal staat in je doen en laten, in je overwegingen en gedachten? Daarvoor is bekering is nodig. Bekering is letterlijk: een andere richting gaan. Hij is je HEER, die het voor het zeggen heeft. Hij heeft je gekocht en betaald. Je bent niet meer van jezelf en ook niet meer op jezelf aangewezen. Je bent bevrijd.
 • Werk van de Geest. Bekering en wedergeboorte zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt zeggen dat bekering onze daad is: we worden in de Bijbel opgeroepen om te kiezen. Tegelijkertijd: je kunt nooit jezelf bekeren, zonder het werk van de Heilige Geest. Het is dus voluit Gods genadewerk in ons. De term wedergeboorte (of ‘geboorte van boven’) geeft dit ook heel duidelijk aan: God doet het; Hij maakt je door Zijn Geest een nieuw mens.
 • Groei. De term ‘wedergeboorte’ veronderstelt groei na de geboorte: volwassen worden. Is er sprake van groei in je geestelijk leven?
 • Voortdurend. Efeziers 4: 23: uw geest en uw denken moeten voortdurend vernieuwd worden. Volgens de Catechismus is bekering een afsterven van de oude en opstaan van de nieuwe mens: een proces. Herken je dat? Herken je ook dat eenzijdige aandacht voor het proces ook kan betekenen dat je radicaliteit verliest en je neerlegt bij een slap leven, waarin je geen keuzes maakt en je uiterst vatbaar doet zijn voor invloeden die je van Christus afdrijven?
 • Twijfel. Het begrip ‘wedergeboorte’ roept bij christenen vragen op: mag ik zeggen dat ik wedergeboren ben? Is dat niet hoogmoedig? En is het effect ook niet gauw dat je leven oppervlakkig wordt (ben toch al gered!)? Kun je van jezelf zegen dat je een wedergeboren mens bent, bekeerd bent?
 • Vruchten. Heid. Cat. zondag 24: ‘het kan niet anders of ieder die door waar geloof bij Christus is ingeplant brengt vruchten van dankbaarheid voort’. Kun je die aanwijzen?
 • Anders. Rom. 12: 1-2. Als Christus in je hart woont sta je anders in deze wereld. Je hebt ‘meer’: je kent God, het eeuwige leven (Joh. 17: 3), je verzamelt geen schatten op aarde, maar in de hemel. Ook heb je een visie op de wereld om je heen en weet je waar God die heen gaat leiden.

Dit betekent hier en nu prioriteiten stellen en keuzes maken. Je woont in de wereld, maar bent niet van de wereld (Joh. 17, 14-17).Durf je anders te zijn (omdat Christus in ons hart woont) en is dit aan je te zien?


Kun je aangeven hoe dit in je leven tot uiting komt, wat betreft:

  • werk en inkomen (luxe en comfort die we nodig vinden en ons giftenpatroon),
  • keuze van werk
  • besteding van de zondag (schoolwerk / sport)
  • hoe je je kinderen voorleeft en keuzes leert maken (bijvoorbeeld als het gaat over alcohol gebruik),
  • hoe je je tijd gebruikt (naast werk en school: Bijbelstudie, taken in de kerk, vrijwilligerswerk / mantelzorg),
  • schoolkeuze, keuze politieke partij.

 

Suggesties voor Bijbellezing (naast de genoemde teksten): de brief aan de Efeziërs biedt talrijke teksten die je zo kunt gebruiken tijdens een huisbezoek.  

 

A.S. de Vries