zondag 17 september om 14:30 uur
Thema :

De HERE gebiedt ons gezagsdragers te eren
1. Waarom dat nodig is
2. Wat daar achter zit

LvdW :

Lees je bijbel

Predikant : Drs. G. den Dulk
Organist : A. Voorberg

Opmerkingen : .
Collecte : Nacht Zonder Dak

Liturgische opmerkingen :
Aanvullende muziek :

Voorlezer : Samuël Bouman
Kindmoment :